Σχετικά


   Εγχειρίδιο χρήσης (user manual)

Ο σκοπός της τράπεζας σεναρίων είναι η συλλογή ψηφιακών και μη ψηφιακών πόρων διδασκαλίας που σχετίζονται με την Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. και η οργάνωσή του εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στη διδασκαλία.

Η τράπεζα απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν διδακτικά σενάρια, να κατεβάζουν και να χρησιμοποιούν διδακτικά σενάρια άλλων συναδέλφων (με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα), να τα σχολιάζουν και αν επιθυμούν να τα αξιολογούν.

Τα σενάρια ταξινομούνται στην τράπεζα με βάση τον συγγραφέα, τη/τις βαθμίδα/ες εκπαίδευσης στην/ις οποία/ες απευθύνονται, τη διδακτική ενότητα που αφορούν και τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθούν.
Με τα ίδια κριτήρια (με χρήση φίλτρων) οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν σενάρια και να τα κατεβάσουν για διδακτική χρήση.

Η τράπεζα, φιλοδοξεί, με την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων, σε βάθος χρόνου, να έχει αξιολογημένα σενάρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και για όλες τις διδακτικές ενότητες, με διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο για τον μάχιμο εκπαιδευτικό.